01 Japanese brand name

Title

01 Japanese brand name

Description

This large-scale store signage borrows Japanese brand name. It uses guild color as background color to highlight the embossed store name in red

Biển hiệu của cửa hàng quy mô lớn này mượn tên một thương hiệu Nhật Bản. Họ sử dụng màu guild làm màu nền để làm nổi bật tên cửa hàng đuợc dập nổi màu đỏ

Subject

Embossed letters, Gild colors, Modern typo, Japanese brand name, Large-scale store signage

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

31 Cửa Nam, Old quarter Hoàn Kiếm, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “01 Japanese Brand Name.”, Hanoi Typography, accessed February 28, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/hanoi-typography/item/1495