01 Barbershop & Wedding

Title

01 Barbershop & Wedding

Description

These double signages of barbershop & wedding service are located on Nguyen Khuyen street, Ha Noi capital. The ancient white typo is highlighted on the rusty signage.

Hai biển hiệu này của một cửa hàng hớt tóc và dịch vụ đám cưới nằm trên phố Nguyễn Khuyến, thủ đô Hà Nội. Kiểu chữ cổ màu trắng nổi bật trên biển hiệu đã bị hoen gỉ

Subject

Barbershop, Wedding service, rusty signage, ancient white typo

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

7B Nguyễn Khuyến, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “01 Barbershop & Wedding.”, Hanoi Typography, accessed December 7, 2023, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/hanoi-typography/item/1499