01 Kids Fashion

Title

01 Kids Fashion

Description

The Kids fashion shop has modern signage with red typo embossed on green background.
Tiệm thời trang trẻ em có biển hiệu kiểu hiện đại với chữ màu đỏ được in nổi trên nền màu xanh lá cây.

Subject

Kids fashion, modern signage, red typo, embossed typo.

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

43 Hàng Đường, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “01 Kids Fashion.”, Hanoi Typography, accessed September 30, 2023, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/hanoi-typography/item/2476