01 House Clothes Shop

Title

01 House Clothes Shop

Description

The house clothes shop used a small classic signage with red & blue typos highlighted on the white background.
Cửa hàng đồ bộ mặc ở nhà này sử dụng biển hiệu nhỏ kiểu cổ điển với chữ màu đỏ và xanh nổi bật trên nền màu trắng.

Subject

House clothes, classic signage
multi-typo.

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

69 Hàng Đường, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “01 House Clothes Shop.”, Hanoi Typography, accessed May 28, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/hanoi-typography/item/2480