13 Hang Gai (Street view)

Title

13 Hang Gai (Street view)

Description

The signage of the building is located on top of a silk store. It was colored in pink and embossed to the wall of the building
Biển hiệu của tòa nhà này nằm trên một cửa hàng bán vải. Nó được sơn màu hồng và được chạm nổi trên tường của tòa nh

Subject

Silk Store, Embossed Typo, Pink Typo

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

77 Hàng Gai, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “13 Hang Gai (Street View).”, Hanoi Typography, accessed June 24, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/hanoi-typography/item/2528