Agricuture co-op

Title

Agricuture co-op

Description

Agricuture co-op 1
The metal sign was heavily rusted. It is almost impossible to determine the color of the text on it.

Hợp tác xã nông nghiệp 1
Chiếc bảng hiệu kim loại đã bị rỉ sét nặng nề. Gần như không thể xác định được màu sắc của chữ trên đó.

Subject

mental, fated, co-op, handpainted, bold, square,vietnamses, san serif

Creator

Nguyen Thi Ha Phuong

Date

2018-2019

Coverage

D9

Citation

Nguyen Thi Ha Phuong. “Agricuture Co-Op.”, Saigon Typography, accessed July 24, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/saigon-typography/item/3520