Shop

Title

Shop

Description

Dũng Vendor Store
Painting on an aluminum panel, playing around with many kind of typefaces and painting techique

Dũng chuyên các loại xe nhôm, inox
Bảng hiệu được vẽ trên bảng nhôm với nhiều kiểu chữ và kỹ thuật vẽ khác nhau

Subject

vendor, mental, handpainting, red, faded, gradient, all cap, bold

Creator

Huynh Man Quoc

Date

2018-2019

Coverage

Hung Vuong st, D5

Citation

Huynh Man Quoc. “Shop.”, Saigon Typography, accessed February 28, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/saigon-typography/item/3562