House Selling

Title

House Selling

Description

Selling House Sign
Free-style hand painted on plastic sheet, espacially the accent on the top of the letter "y" and the typeface of it.

Bản Bán Nhà
Bản được vẽ tay theo phong cách tự do trên tấm nhựa, đặc biệt là điểm nhấn ở đầu chữ "y" và kiểu chữ của nó.

Subject

plastic sheet, hand writing, red, grid

Creator

Huynh Man Quoc

Date

2018-2019

Coverage

Duong Tu Giang st, D5

Citation

Huynh Man Quoc. “House Selling.”, Saigon Typography, accessed April 16, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/saigon-typography/item/3568