Pagoda

Title

Pagoda

Description

Ong Bon temple on Hai
Thuong Lan Ong street was built in
1906. This is the place for the Chinese
immigrants to workship their ancestors. Even
Vietnamese people come here to pray for
good fortune.

chùa Ông Bổn trên đường Hải
Đường Thượng Lãn Ông, được xây dựng năm
1906. Đây là nơi được người Hoa ở Sài Gòn lập ra đến để thờ phụng tổ tiên, và còn là nơi người Việt lui tới để cầu bình an

Subject

red
yellow
wooden
Chinese
temple
pagoda

Creator

Tran Bich Tuyet Nhi

Date

2018-2019

Coverage

Hai Thuong Lan Ong st, D5

Citation

Tran Bich Tuyet Nhi. “Pagoda.”, Saigon Typography, accessed April 18, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/saigon-typography/item/3574