Pagoda

Title

Pagoda

Description

Tue Lam Hoi Quan is a
place for the silversmiths to worship their
ancestors. This place was built in 1892 and
retored in 1934.


Tuệ Lâm Hội Quán là một
nơi để các thợ bạc thờ phụng
tổ nghề. Nơi này được xây dựng vào năm 1892 và
trùng tu vào năm 1934.

Subject

Blue, yellow, red, multitypo, illustrate, shrine, pagoda, temple, Vietnamese

Creator

Tran Bich Tuyet Nhi

Date

2018-2019

Coverage

Tran Hưng Đạo st, D5

Citation

Tran Bich Tuyet Nhi. “Pagoda.”, Saigon Typography, accessed July 23, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/saigon-typography/item/3576