Herbal Medicine Store

Title

Herbal Medicine Store

Description

Eventhough plastic banners are
cheeper, more vibrant and last longer, some of
the people still decided to use the handmade
banners.

Mặc dù bản hiệu nhựa có giá thành rẻ hơn và màu sắc đa dạng hơn. Nhưng một số người vẫn có xu hướng sử dụng bảng hiệu vẽ tay.

Subject

herbal medicine store, chinese, vietnamese, blue, green, monochrome, multitypo

Creator

Tran Bich Tuyet Nhi

Date

2018-2019

Coverage

Hai Thuong Lan Ong st, D5

Citation

Tran Bich Tuyet Nhi. “Herbal Medicine Store.”, Saigon Typography, accessed April 16, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/saigon-typography/item/3586