Market

Title

Market

Description

Ward 11 Market
Cement signs are handmade and emerged from the gate surface. The special feature of this sign are the contrast in colors, intionations are randomly and the narrow gap between words.

Chợ Quận 11
Bảng hiệu xi-măng được làm bằng tay nôt lên với về mặt cổng chợ. Điều đặt biệt của bảng giệu này gồm sự đối lập trong màu sắc, sự sắp đặt ngẫu nhiên của âm điệu trong tiếng Việt và khoảng cách hẹp giữa các chữ trong từ.

Subject

Market, entrance, plaster, red, yellow, cement, serif, handmade

Creator

Hoang Thai Nguyen

Date

2018-2019

Coverage

Tran Mai Ninh st, D Tan Binh

Citation

Hoang Thai Nguyen. “Market.”, Saigon Typography, accessed April 18, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/saigon-typography/item/3588