Shop

Title

Shop

Description

Quang Minh Store
The sign is showing signs of fading and losing letters due to old. The name of the store is emerged from the sign to make a 3D effect. The special thinks of this sign are they all the letters are capital
except the "i", and the interesting typeface of the letter "Q" in "Quang Minh".

Cửa Hàng Quang Minh
Bảng hiệu có dấu hiệu của sự cũ kĩ do màu đã phai và một vài con số đã bị mất. Tên cửa hàng được làm bằng nhựa nổi lên khỏi bảng hiệu để tạo hiệu ứng 3D. Điều đặt biệt trong bảng hiệu này đó là chữ "i" luôn luôn được viết thường và sự cách điệu của chữ "Q" trong từ "Quang Minh".

Subject

blue, green, white, shop, faded, all cap, half handmade, bold, 3D

Creator

Hoang Thai Nguyen

Date

2018-2019

Coverage

Cach Mang Thang Tam st, D Tan Binh

Citation

Hoang Thai Nguyen. “Shop.”, Saigon Typography, accessed July 20, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/saigon-typography/item/3602