Words in SG

Item set

Items

Advanced search

Phuoc Thanh pagoda. Chùa Phước Thạnh.

This is the discount sign in Nguyen Hue Fahasa bookstore. It shows 10% with subtext telling the discount period as well as the books' originality was from Germany. Đây là biển hiệu giảm giá trong nhà sách Fahasa Nguyễn Huệ. Nó cho biết sách trên kệ này sẽ được giảm 10% và phần chữ phụ cho biết thời gian giảm giá và xuất xứ của những quyển sách này là từ Đức.

La restaurant. Nhà hàng Lạ

Ky Long is an art gallery founded by artist Ly Khac Nhu. This art gallery places in Ham Long artisan village which formed around 20 years ago and has been opening for visitors since late 2010. Ky Long là một phòng trưng bày tranh được thành lập bởi hoạ sỹ Lý Khắc Nhu. Phòng trưng bày được thành lập 20 năm trước ở Làng nghệ sỹ Hàm Long và mở cửa cho khách tham quan từ cuối năm 2010.

Mai La Sai Gon Restaurant Quán Mái Lá Sài Gòn

Nhu Lai Monastery. Founded in 1963 by Thich Hue Minh monk, who is now the abbot of this monastery. It was renovated in 1991. Tịnh Xá Như Lai. Được thành lập vào năm 1963 và tân trang vào năm 1991 bởi hoà thượng Thích Huệ Minh, người hiện đang là chủ trì của tịnh xá này.

103 street - TML (Thang My Loi) Đường số 103 - TML (quận Thắng Mỹ Lợi)

Kinh Do - Nho Hoa Shop Của Hàng Kinh Đô - Nho Hoa

Mi Mi Beauty Care is a beauty salon that does your hair, nail and eyelash extension. Mi Mi Beauty Care là một tiệm làm đẹp chuyên làm tóc, móng tay và nối mi.

Agricuture co-op 1 The metal sign was heavily rusted. It is almost impossible to determine the color of the text on it. Hợp tác xã nông nghiệp 1 Chiếc bảng hiệu kim loại đã bị rỉ sét nặng nề. Gần như không thể xác định được màu sắc của chữ trên đó.

Stationary and kid toy Văn phòng phẩm đồ chơi trẻ em

Bình Phương Barber Shop Hớt tóc Bình Phương

Wedding Service Tám Nghĩa Đặt Tiệt Đám Cưới Liên Hoan Tám Nghĩa

War Memorial Tổ Quốc Ghi Công

Viết Hùng Contruction and Real Estate Công Ty Xây Dựng Địa Ốc Việt Hùng

Francis Xavie Parish Saigon Father Tam Church is named after the Vietnamese name of the parish priest Francis Xavie the first father of this church. This is an important historical site in 1963 the late Republic of Vietnam President Ngo Dinh Nhiem and President Ngo Dinh Nhu's advisor were assassinated here. Nhà Thờ Cha Tam Nhà Thờ Cha Tam được đặt tên theo tên tiếng Việt của cha xứ Francis Xavie cha sứ đầu tiên của nhà thờ. Đậy là một địa điểm lịch sử quan trọng vào năm 1963 cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hoà Ngô Đình Nhiệm và cố vấn tổng thống Ngô Đình Nhu đã bị ám sát ở đây.

Út 143 motobike repair Specialist in repairing Honda cub and other motorbikes Sửa Xe Út 143 Chuyên sơn sửa Honda cup và các loại xe máy khác

Hồng Hưng shop Specializes in buying, selling and repairing types: watches, caculators, souvenirs. Tiệm Hồng Hưng Chuyên mua bán sữa chữa: đồng hồ, máy tính, quà lưu niệm.

Diệu Phát Hong Kong Soy Sauces Shop Tiệm dầu Hào Hồng Kong Diệu Phát

Phạm Văn Huê Hat Shop Tiệm Nón Phạm Văn Huê