01 Book binding Store

Title

01 Book binding Store

Description

This is the signage of a book binding store hiden in the Old quarter Hoan Kiem, Ha Noi capital. The brick red is used as the main color of this signage

Đây là biển hiệu của cửa hàng đóng sách nằm ẩn trong khu phố cổ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Màu gạch đỏ là màu chủ đạo được dùng trong biển hiệu này.

Subject

Brick Red, Book binding, Store Signage, Traditional job

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

Old quarter Hoàn Kiếm, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “01 Book Binding Store.”, Typography in Vietnam, accessed May 19, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/1489