02 Book binding Store

Title

02 Book binding Store

Description

This is the signage of a pre-modern book binding & word gilding store in the Old quarter Hoan Kiem, Ha Noi capital. Various typos and colors are featured

Đây là biển hiệu của một cửa hàng đóng sách và mạ chữ vàng cận hiện đại trong khu phố cổ Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội. Nhiều kiểu chữ và màu sắc được sử dụng

Subject

Multi-typo, Multi-colors, Book binding, Word gilding, Store signage

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

41 Cửa Nam, Old quarter Hoàn Kiếm , Hà Nội

Citation

Simon Richards. “02 Book Binding Store.”, Typography in Vietnam, accessed June 24, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/1491