02 Vietnamese Traditional House Pattern

Title

02 Vietnamese Traditional House Pattern

Description

The style of decor patterns is popular in Vietnamese traditional house. This traditional house in ancient yellow has Chinese typos and decorative patterns carved into its wall.
Kiểu trang trí này rất phổ biến trong các ngôi nhà cổ Việt Nam. Ngôi nhà truyền thống này trong màu vàng cổ và có chữ Hán và những mẫu trang trí được khắc trên tường

Subject

Vietnamese traditional house, decor patterns, embossed typo, Chinese strokes,

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

Đào Duy Từ, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “02 Vietnamese Traditional House Pattern.”, Typography in Vietnam, accessed May 18, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/2388