01 Fashion shop

Title

01 Fashion shop

Description

The fashion shop used a classic signage with white typo highlighted on dark green background.
Cửa hàng thời trang này sử dụng biển hiệu kiểu cổ điển với kiểu chữ trắng nổi bật trên nền màu xanh lá cây đậm.

Subject

Fashion shop, classic signage, white-typo

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

66 Hàng Đường, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “01 Fashion Shop.”, Typography in Vietnam, accessed June 14, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/2484