01 Textile & Garment Store

Title

01 Textile & Garment Store

Description

The Textile & Garment store used a classic signage with blue typo highlighted on white background.
Cửa hàng dệt may này sử dụng biển hiệu kiểu cổ điển với kiểu chữ màu xanh nổi bật trên nền màu trắng.

Subject

Textile & Garment, classic signage, blue typo

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

28 Hàng Đậu, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “01 Textile & Garment Store.”, Typography in Vietnam, accessed June 14, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/2490