01 Coffee House

Title

01 Coffee House

Description

The coffee house has modern signage with yellow typo embossed on black background .
Cửa hàng cà phê này có biển hiệu kiểu hiện đại với kiểu chữ màu vàng được in nổi trên nền màu đen.

Subject

Coffee house, embossed typo, yellow typo, modern signage

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

47 Hàng Gai, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “01 Coffee House.”, Typography in Vietnam, accessed June 25, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/2516