18 Hang Gai (Street View)

Title

18 Hang Gai (Street View)

Description

The house has two signages, the first one was carved on cement on top of the house, the other one is used as the balcon parapet and was painted in yellow
Ngôi nhà này có hai biển hiệu, biển hiệu đầu tiên được chạm nổi trên xi-măng ở dỉnh căn nhà, biển hiệu còn lại được sơn màu vàng và đươc dùng như lan can của ban công căn nh

Subject

Silk Store, Carving Typo,Classic Typo, yellow typo, cement signage

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

68 Hàng Gai, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “18 Hang Gai (Street View).”, Typography in Vietnam, accessed April 16, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/2538