Pagoda

Title

Pagoda

Description

Báo Ân Pagoda.
The sign was handmade and created broken porcelain pieces. The sign has neutral color with cool tone and religious patterns
Chùa Báo Ân.
Tên chùa được làm tay và được ghép bằng những mảnh sành sứ. Biển hiệu sử dụng những màu trung tính với tông lạnh được làm nổi bật hơn với những hoạ tiết mang tính tôn giáo.

Subject

Pagoda, temple, neutral color, cool tone, handmade, multitypo, san serif, all cap

Creator

Hoang Thai Nguyen

Date

2018-2019

Coverage

Le Binh st, D Tan Binh

Citation

Hoang Thai Nguyen. “Pagoda.”, Typography in Vietnam, accessed July 20, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/3590